English version of this page

Disputas: Ruben Alexander Pettersen

Cand.scient. Ruben Alexander Pettersen ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: On the biology of Gyrodactylus spp. and their hosts in natural and human influenced freshwater systems.

Ruben Alexander Pettersen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Kurt Buchmann, University of Copenhagen
  • Professor Rune Knudsen, University of Tromsø
  • Professor Atle Mysterud, University of Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Tore Slagsvold

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Pettersens avhandling.
 

Publisert 19. okt. 2018 10:00 - Sist endret 28. sep. 2021 14:00