English version of this page

Prøveforelesning: Ruben Alexander Pettersen

Cand.scient. Ruben Alexander Pettersen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Co-evolution of hosts and parasites with special emphasis on innate immune mechanisms: general drivers and patterns.

Ruben Alexander Pettersen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Pettersens avhandling.
 

Publisert 19. okt. 2018 10:00