English version of this page

Disputas: Ignacio Cuervo

MSc Ignacio Cuervo ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Unravelling transcriptional regulation through chromatin interacting proteins and SUMOylation.

Ignacio Cuervo

Ignacio Cuervo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Erna Magnúsdóttir, Universitetet i Island
  • Prosjekt gruppeleder Pierre Chymkowitch, Oslo Universitetssykehus
  • Professor Emeritus Tom Kristensen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Winnie Eskild

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Cuervos avhandling.
 

Publisert 10. apr. 2019 11:20 - Sist endret 10. apr. 2019 11:20