English version of this page

Prøveforelesning: Ignacio Cuervo

MSc Ignacio Cuervo ved Institutt ved biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Transcriptional control of cellular identity and functions through mitosis.

Ignacio Cuervo

Ignacio Cuervo

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Cuervos avhandling.

Publisert 10. apr. 2019 11:20 - Sist endret 10. apr. 2019 11:20