English version of this page

Immunologiens dag 2019

Årets tema er "Alt om antibiotika og antibiotikabruk. Nå og i fremtiden". Dette er et populærvitenskapelig seminar som er åpent for alle.

Logo

Hvordan virker antibiotika?

Velkommen til spennende foredrag om hvordan immunforsvaret virker ved infeksjonssykdommer og hva som skjer når det ikke er nok: Hvordan virker antibiotika og hva er antibiotikaresistens? Etter pause med gratis bevertning får vi vite hvordan ny forskning kan hjelpe mot resistente mikrober.

Forskningsnettverket «Turning the tide of antimicrobial resistance» og Norsk Selskap for Immunologi arrangerer i fellesskap dette åpne møtet på Immunologiens Dag. Antibiotikaresistens truer både lokal og global helse og er en enorm belastning for helsevesenet og samfunnsøkonomien.

Dette er et poplulærvitenskapsseminar som er åpent for alle, og det er ingen inngangskostnad.

Program:

Konferansier: Inger Sandlie, professor ved Universitetet i Oslo og president i Norsk Selskap for Immunologi.

11:00 Velkommen v/Inger Sandlie

11:10 Foredrag: Immunforsvaret ved TB og andre infeksjonssykdommer.

TB klinikk og behandling. Fredrik Müller Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo

11:40 Foredrag: Hva er antimikrobiell resistens (AMR)? Hvordan virker antibiotika og hva er egentlig antibiotika-resistente mikrober? Situasjonen internasjonalt og i Norge i dag. Karianne Wiger Gammelsrud, Oslo Universitetssykehus

12:00 Samtale: Når immunforsvar ikke er nok.

Inger Sandlie intervjuer Karianne Wiger Gammelsrud og Tone Fredsvik Gregers.

12:30 Pause med bevertning

13:00 Foredrag: Hvordan kan ny forskning med store data brukes til å bekjempe multiresistente mikrober? Tone Tønjum, Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo

13:20 Foredrag: Ny terapi i kampen mot multiresistente mikrober. Pål Rongved, Universitetet i Oslo

13:45 Foredrag: Antibiotika & Etikk. Jasper Littman, Folkehelseinstituttet

14:10 Presentasjon: Nytt nettverk mot AMR: Turning the tide of antimicrobial resistance (TTA). Anne K. Steffensen, koordinator TTA OUS

 

Med støtte fra UiO:Livsvitenskap

Mer informasjon:

Publisert 9. apr. 2019 11:30 - Sist endret 9. apr. 2019 13:24