English version of this page

Prøveforelesning: Berihun Gebremedhin

MSc Berihun Gebremedhin ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The challenge of connectivity in species conservation.

Bilde Berihun Gebremedhin

Berihun Gebremedhin

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Gebremedhins avhandling.

Publisert 1. nov. 2018 10:06 - Sist endret 1. nov. 2018 10:06