English version of this page

Prøveforelesning: Inger Kirstine Olsbu

MSc Inger Kirstine Olsbu ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Structure and Functions of the Superfamily of Heme-Copper Oxidases

Inger Kirstine Olsbu

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Olsbus avhandling.
 

Publisert 16. nov. 2018 09:45