English version of this page

Disputas: Inger Kirstine Olsbu

MSc Inger Kirstine Olsbu ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Substrate recognition and redox partner identification in nitric oxide synthases

Inger Kirstine Olsbu

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Antonius Gorren, Karl-Franzens University of Graz
  • Førsteamanuensis Ingar Leiros, Universitetet i Tromsø
  • Professor emerita Winnie Eskild, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Jon Nissen-Meyer

Veileder

  • Førstelektor Hans-Petter Hersleth, Universitetet i Oslo
  • Professor Morten Sørlie, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Olsbus avhandling.
 

Publisert 16. nov. 2018 09:45 - Sist endret 28. sep. 2021 13:59