English version of this page

Prøveforelesning: Ingvild Gudim

M.Chem Ingvild Gudim ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The assembly of Photosystem II

Ingvild Gudim

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Gudims avhandling.
 

Publisert 17. aug. 2018 10:05 - Sist endret 17. aug. 2018 10:05