English version of this page

Prøveforelesning: Addisu Mekonnen Kassie

MSc Addisu Mekonnen Kassie ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Discuss the potential role of behavioural flexibility in how primates deal with habitat disturbance and how does this potential vary among species

Addisu Mekonnen Kassie

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kassies avhandling.
 

Publisert 8. mars 2018 09:33 - Sist endret 15. mars 2018 14:46