English version of this page

Prøveforelesning: Milad Hobbi Mobarhan

MSc Milad Hobbi Mobarhan ved Institutt for biovitenskap  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Modeling visual processing - Do we know what the early visual system does?

Milad Hobbi Mobarhan

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Mobarhans avhandling.
 

Publisert 21. aug. 2018 09:30 - Sist endret 21. aug. 2018 10:19