English version of this page

Prøveforelesning: Trung Tran

MSc Trung Tran ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: MS-based proteomics to characterize post-translational modifications of proteins with focus on protein oxidation and glycosylation.

man, photo

Trung Tran

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Trans avhandling.
 

Publisert 24. aug. 2018 09:37 - Sist endret 31. juli 2019 18:17