English version of this page

Prøveforelesning: Katharine Rose Dean

MSc Katharine Rose Dean ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Yersinia pestis virulence evolution.

Henter forslag fra Google

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Deans avhandling.

Publisert 26. aug. 2019 12:41 - Sist endret 1. nov. 2021 15:41