English version of this page

Prøveforelesning: Norith Eckbo

MSc Norith Eckbo ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Plastic in the ocean: how serious is the threat?"

Opptak fra prøveforelesningen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Eckbos avhandling.

 

 
Publisert 27. aug. 2019 13:38 - Sist endret 10. sep. 2019 16:40