English version of this page

Prøveforelesning: Leonie Färber

MSc Leonie Färber ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Migration in animals: evolutionary and ecological trade-offs and consequences for population dynamics.

Leonie Färber

Leonie Färber

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Färbers avhandling.
 

Publisert 5. apr. 2019 10:00