English version of this page

Disputas: Leonie Färber

MSc Leonie Färber ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Understanding population dynamics and variability in fish stocks in response to fishing pressure and climate change.

Leonie Färber

Leonie Färber

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Seniorlektor Tara C. Marshall, Universitetet i Aberdeen
  • Seniorforsker Per Fauchald, The Norwegian Institute for Nature Research
  • Professor Stein Kaartvedt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Forsker Leif Christian Stige

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Färbers avhandling.

Publisert 5. apr. 2019 10:00