English version of this page

Prøveforelesning: Rahel Frick

MSc Rahel Frick ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Overview of engineering and modeling strategies for antibodies and TCRs.

Rahel Frick

Rahel Frick

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fricks avhandling.
 

Publisert 21. mai 2019 10:00