English version of this page

Prøveforelesning: Eivind Hasvik

MSc Eivind Hasvik ved Institutt for Biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical management of patients with lumbar radiculopathy in primary care.

Bilde av Eivind Hasvik

Eivind Hasvik

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hasviks avhandling.
 

Publisert 4. okt. 2019 10:18 - Sist endret 4. okt. 2019 10:27