English version of this page

Prøveforelesning: Barbro Taraldset Haugland

MSc Barbro Taraldset Haugland ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ecology of kelp forests in the Anthropocene.

Barbro Taraldset Haugland

Barbro Taraldset Haugland

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hauglands avhandling.
 

Publisert 4. juni 2019 12:59 - Sist endret 4. juni 2019 13:01