Prøveforelesning: Daniel Pitz Jacobsen

MSc Daniel Pitz Jacobsen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effects of health on behaviour in non-human animals and underlying immunological and physiological mechanisms.

Daniel Pitz Jacobsen

Daniel Pitz Jacobsen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Jacobsens avhandling.
 

Publisert 16. mai 2019 10:00 - Sist endret 20. mai 2019 15:14