English version of this page

Prøveforelesning: Pernille Nilsson

MSc Pernille Nilsson ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evolutionary processes driving host-parasite coevolution.

Pernille Nilsson

Pernille Nilsson

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Nilssons avhandling.
 

Publisert 23. mai 2019 10:00