English version of this page

Prøveforelesning: Heidi Dietrichson Pharo

MSc Heidi Dietrichson Pharo ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The diversity of liquid biopsies in cancer - opportunities and technological Challenges.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Pharos avhandling.
 

Publisert 12. mars 2019 11:07 - Sist endret 21. mars 2019 23:46