English version of this page

Prøveforelesning: Torben Lode

MSc Torben Lode ved Institutt for Biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interaction between climate change and environmental pollution in Norwegian seas.

Bilde av Torben Lode

Torben Lode

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Lodes avhandling.

Publisert 4. des. 2019 09:54 - Sist endret 4. des. 2019 09:54