English version of this page

Prøveforelesning: Even Sannes Riiser

MSc Even Sannes Riiser ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Is the concept of the holobiont a fundamental evolutionary principle, or just another science fad?

Even Sannes Riiser

Even Sannes Riiser

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Riisers avhandling.
 

Publisert 9. mai 2019 09:46 - Sist endret 1. nov. 2021 15:40