English version of this page

Prøveforelesning: Andrea Silke Sahlmann

MSc Andrea Silke Sahlmann ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The importance of environmental monitoring in a changing environment - Appropriate knowledge based methods.

Andrea Silke Sahlmann

Andrea Silke Sahlmann

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Sahlmanns avhandling.
 

Publisert 29. mai 2019 10:56 - Sist endret 29. mai 2019 11:17