English version of this page

Prøveforelesning: Sandra Gran Stadniczeñko

MSc Sandra Gran Stadniczeñko ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ecological community assembly theory and its application to microbes.

Sandra Gran Stadniczeñko

Sandra Gran Stadniczeñko

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Stadniczeñkos avhandling.

Publisert 28. mars 2019 10:00