English version of this page

Prøveforelesning: Ella Thoen

MSc Ella Thoen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Decomposition activity by ectomycorrhizal fungi - potential and ecological significance - lessons from culturing, enzymology to the omics area

Ella Thoen

Ella Thoen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Thoens avhandling.
 

Publisert 22. mars 2019 10:00