English version of this page

Prøveforelesning: Srinidhi Varadharajan

MSc Srinidhi Varadharajan ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genome assembly: An introduction to its challenges.

 Srinidhi Varadharajan

 Srinidhi Varadharajan

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Varadharajans avhandling.

Publisert 7. juni 2019 12:31 - Sist endret 1. nov. 2021 15:40