English version of this page

Prøveforelesning: Nelson Wang

MSc Nelson Wang ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Antimicrobial resistance and the role of horizontal gene transfer

Nelson Wang

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Wangs avhandling.

Publisert 30. aug. 2019 10:15