English version of this page

Prøveforelesning: Agnieszka Wrobel

MSc Agnieszka Wrobel ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Emergent properties of spatially organized microbial communities

Picture Agnieszka Wrobel

Agnieszka Wrobel

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Wrobels avhandling.
 

Publisert 31. jan. 2019 09:59 - Sist endret 10. sep. 2021 10:35