English version of this page

Åshild Maria Eftevåg er ny kontorsjef

Åshild Maria Eftevåg er ny kontorsjef ved Institutt for biovitenskap. Hun startet i stillingen 5. september, og kommer fra forskningssenteret NORMENT, hvor hun var administrerende leder.

Portrett Åshild

Ny kontorsjef Åshild Maria Eftevåg. Foto: Åslaug Brynildsen, UiO.

Spennende ledererfaring

Åshild Maria Eftevåg er cand.philol. fra Universitetet i Oslo, med fransk som hovedfag, og mellomfag i offentlig rett og nederlandsk. Hun har også en lederutdanning fra Handelshøyskolen BI.

Eftevåg kommer fra Det medisinske fakultet og stilling som administrativ leder for NORMENT, som er et senter for fremragende forskning på mentale lidelser. Før hun kom til Universitetet i Oslo har hun arbeidet som assisterende rektor, lektor og innehatt forskjellige administrative stillinger i det private næringsliv, offentlig sektor og organisasjonsliv. 

Lederskifte i september

Åshild Maria Eftevåg ble tilsatt som ny kontorsjef ved instituttet 5. september, og erstatter Maren Rasch Onsrud, som går av med pensjon i slutten av september. Eftevåg søkte denne stillingen fordi hun er genuint interessert i å bidra til god administrativ støtte for forskning og utdanning. 

Sammen om å yte tjenester av høy kvalitet

Det er viktig for Åshild Maria Eftevåg at alle som jobber teknisk/administrativt ser det som sin oppgave å yte best mulige tjenester til kjernevirksomheten ved IBV, som er forskning og utdanning, og at teknisk/administrativ stab blir ansett som en viktig bidragsyter til instituttets sluttprodukter.

- Jeg opplever at teknisk/administrativ stab ved instituttet er av samme oppfatning som meg og at de yter tjenester av høy kvalitet, sier Åshild.

Åshild Maria Eftevåg ønsker å være medvirkende til at staben kan fortsette dette gode arbeidet, samtidig som at vi sammen også jobber for kontinuerlig forbedring. 

- Jeg ønsker å være tilgjengelig, og håper at den enkelte vil oppleve at det er lav terskel for å kunne slå av en prat, sier Åshild. 

Avslutningsvis ønsker Åshild Maria Eftevåg å takke for den varme mottakelsen hun har fått som ny kontorsjef ved Institutt for biovitenskap, og gleder seg til å jobbe sammen med nye kollegaer.

Publisert 29. sep. 2019 15:25 - Sist endret 30. sep. 2019 14:48