English version of this page

I media

Biovitenskap på Titan.uio.no

 

Instituttets forskere i media

Aktuelle saker fra Institutt for biovitenskap

  • livsvitenskapsbygget_970 Livsvitenskapsbygget: Omfattende brukermedvirkning 9. okt. 2018 08:10

    Livsvitenskapsbygget ved UiO er godt inne i detaljprosjekteringsfasen. Dette er en omfattende prosess hvor studenter og ansatte får komme med innspill til utforming av areal og utstyr. UiO åpner nå også for at eksterne aktører får komme med innspill.

  • malebegeruio Nobelprisen i kjemi og medisin sett i sammenheng 5. okt. 2018 14:15

    Det er uvanlig at to Nobelprisene går til forskere og tema, hvor en og samme professor på IBV er ekspert. Slik er det nemlig i år; professor Inger Sandlie arbeider innen begge områdene for disse to prisene.

  • livsvitenskap_kollasj_660 Åpen utlysning UiO:Livsvitenskap 3. okt. 2018 13:35

    UiO:Livsvitenskap kan støtte tiltak som er forenelige med livsvitenskapssatsingens strategi for forskning og utdanning.

 
Publisert 1. sep. 2015 09:17 - Sist endret 31. aug. 2018 14:38