English version of this page

Generell forskningsetikk

All forskning på IBV skal foregå i henhold til gjeldende lover og retningslinjer.