English version of this page

Medisinsk og helsefaglig forskning

UiOs kvalitetssystem

Kvalitetssystemet ved UiO skal bidra til at helsefaglig forskning planlegges, gjennomføres og rapporteres slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas.

Obligatorisk registrering av REK godkjenninger

Det er nå obligatorisk for prosjektledere/institutt å registrere sine helseforskningsprosjekter i UiOs nye system for å føre løpende oversikt: HELSEFORSK.