English version of this page

Personer - Side 12

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 276 - 300 av 349
Navn Telefon E-post Emneord
Schroer, Lisa Stipendiat lisa.schroer@ibv.uio.no
Bilde av Sabrina Schultze Schultze, Sabrina PhD Research Fellow - Section for Aquatic Biology and Toxicology sabrina.schultze@ibv.uio.no Aquatic biology, Toxicology, Foodwebs
Bilde av Trond Kristian Schumacher Schumacher, Trond Kristian Professor emeritus +47 22854661 +47 91147203 91147203 t.k.schumacher@ibv.uio.no Evolusjonsbiologi, Mykologi, Mikrobiologi, Botanikk, Etnobotanikk, Toksikologi, Livsvitenskap
Bilde av Vemund Sigmundson Schøyen Schøyen, Vemund Sigmundson Stipendiat v.s.schoyen@ibv.uio.no Deep Learning, Computational Neuroscience, neural networks
Bilde av Sagnik Sengupta Sengupta, Sagnik +47 22854506 sagnik.sengupta@ibv.uio.no
Bilde av Torbjørn Severinsen Severinsen, Torbjørn Avdelingsleder +47 22855295 +47 92803090 torbjorn.severinsen@ibv.uio.no Datamaskiner, IT-ansvarlig, Mac
Bilde av Kamran Shalchian-Tabrizi Shalchian-Tabrizi, Kamran Professor +47 22857302 +47 41045328 kamran.shalchian-tabrizi@ibv.uio.no Life sciences
Bilde av Xia Sheng Sheng, Xia PhD Student xia.sheng@ibv.uio.no
Bilde av Reidun Kavli Sirevåg Sirevåg, Reidun Kavli Professor emeritus +47 22854563 r.k.sirevag@ibv.uio.no
Sivaganesh, Sathiaruby Overingeniør +47 22854421 sathiaruby.sivaganesh@ibv.uio.no
Bilde av Morten Skage Skage, Morten Senioringeniør +47 22858170 +47 95281170 morten.skage@ibv.uio.no
Bilde av Frode Miltzow Skjeldal Skjeldal, Frode Miltzow Overingeniør +47 22854361 +4740218114 +47-40218114 f.m.skjeldal@ibv.uio.no
Bilde av Inger Skrede Skrede, Inger Førsteamanuensis +47 22854555 inger.skrede@ibv.uio.no Komparativ genomikk, Sopp, Artsdannelse, Fylogeni, Biogeografi
Bilde av Tore Slagsvold Slagsvold, Tore Professor emeritus +47 22857538 tore.slagsvold@mn.uio.no Økologi, Atferdsøkologi, Ornitologi, Atferd, Evolusjon
Sobradillo Benguria, Beatriz Forsker b.s.benguria@ibv.uio.no
Bilde av Monica Hongrø Solbakken Solbakken, Monica Hongrø Postdoktor +47 22844164 m.h.solbakken@ibv.uio.no Atlantic cod, Genomics, Bioinformatics, Cell biology, DNA sequence analysis, Genetics, High-throughput sequencing, Molecular biology, Pyrosequencing, Immunology
Speth, Martin Tobias Postdoktor m.t.speth@ibv.uio.no
Bilde av Bastiaan Star Star, Bastiaan Førsteamanuensis +47 22858370 bastiaan.star@ibv.uio.no
Bilde av Nanna Winger Steen Steen, Nanna Winger Overingeniør +47 22858171 n.w.steen@ibv.uio.no
Bilde av Kåre-Olav Stensløkken Stensløkken, Kåre-Olav Professor +47 22844588 k.o.stenslokken@medisin.uio.no
Bilde av Leif Christian Stige Stige, Leif Christian Forsker +47 22854608 l.c.stige@ibv.uio.no
Stigum, Vetle Malmer vetlems@student.matnat.uio.no
Bilde av Margarita Anna Strozynski Strozynski, Margarita Anna Senior forskn.tekn +47 22840519 m.a.strozynski@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Biokjemi, proteomikk, Massespektrometri
Bilde av Ida Myhrer Stø Stø, Ida Myhrer Postdoktor i.m.sto@ibv.uio.no
Bilde av Jan Arne Sundøy Sundøy, Jan Arne Avdelingsingeniør j.a.sundoy@ibv.uio.no