English version of this page

Personer - Side 7

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 151 - 175 av 348
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Nadeem Joudeh Joudeh, Nadeem +47 405 83451
Jourdain, Eve Marie Postdoktor e.m.jourdain@ibv.uio.no
Bilde av Ina  Jungersen Andresen Jungersen Andresen, Ina Stipendiat inajan@ibv.uio.no Encellethet, Genetikk, Evolusjonsbiologi, Utviklingsbiologi, Flercellethet
Kamenova, Stefaniya Kamenova Forsker s.k.kamenova@nhm.uio.no
Karaszkiewicz, Maciej maciej.karaszkiewicz@ibv.uio.no
Bilde av Hans Erik Karlsen Karlsen, Hans Erik Førsteamanuensis/Bestyrer Biologisk stasjon i Drøbak +47-64930188 +47-92832320 h.e.karlsen@bio.uio.no Marinbiologi, Pelagisk økologi, Pelagisk atferd, Sanseøkologi, Fisk, Marine invertebrater, Atferd, Drøbak feltstasjon
Bilde av Håvard Kauserud Kauserud, Håvard Professor +47 22854832 havard.kauserud@ibv.uio.no Sopp-mykologi, Molekylærøkologi, Populasjonsgenetikk, Fylogeografi, Artsdannelse, Mykorrhiza, Endofytter, Soppgenetikk, Biologiske effekter av klimaendringer, Molekylær deteksjon av arter, Molekylære markører, Amplicon high throughput sekvensering
Bilde av Oliver Sven Kersten Kersten, Oliver Sven Stipendiat +47 46624527 o.s.kersten@ibv.uio.no
Bilde av Hawzeen Salah Khalil Khalil Khalil, Hawzeen Salah Khalil Avdelingsingeniør h.s.k.khalil@ibv.uio.no
Kleven, Tina Stipendiat tina.kleven@ibv.uio.no
Bilde av Simon Hasselø Kline Kline, Simon Hasselø Stipendiat +47 95451199 s.h.kline@ibv.uio.no
Bilde av Tove Klungervik Klungervik, Tove Overingeniør tove.klungervik@ibv.uio.no
Bilde av Arne Klungland Klungland, Arne Instituttleder - Institutt for biovitenskap 47840305 arne.klungland@ibv.uio.no
Bilde av Jonfinn Blix Knutsen Knutsen, Jonfinn Blix Stipendiat j.b.knutsen@ibv.uio.no
Bilde av Anna Zofia Komisarczuk Komisarczuk, Anna Zofia Forsker a.z.komisarczuk@ncmm.uio.no
Bilde av Heidi Sjursen Konestabo Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47 41294973 h.s.konestabo@ub.uio.no Miljø, Økologi, Toksikologi, Zoologi, Økofysiologi, Økotoksikologi, Klima og miljø, Biologi
Bilde av John Michael Koomey Koomey, John Michael Professor +47 22854091 j.m.koomey@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Bilde av Anders Kristian Krabberød Krabberød, Anders Kristian Overingeniør a.k.krabberod@ibv.uio.no
Bilde av Tom Kristensen Kristensen, Tom Professor emeritus Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Bilde av Per Eugen Kristiansen Kristiansen, Per Eugen Senioringeniør +47 22856609 p.e.kristiansen@ibv.uio.no
Bilde av Silje Marie Kristiansen Kristiansen, Silje Marie Stipendiat 99564777 s.m.kristiansen@ibv.uio.no
Krockenberger, Matthias Simoes Stipendiat m.s.krockenberger@ibv.uio.no
Kumar, Suman Postdoktor suman.kumar@ibv.uio.no
Bilde av Pooja Kumari Kumari, Pooja Rådgiver pooja.kumari@ibv.uio.no
Kuzu, Omer Faruk Forsker o.f.kuzu@ibv.uio.no