English version of this page

Personer - Side 7

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 151 - 175 av 342
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ingrid Johansen Johansen, Ingrid Avdelingsingeniør +47 22857793 ingrid.johansen@ibv.uio.no
Jonsson, Alexandra Stipendiat alexandra.jonsson@ibv.uio.no
Bilde av Nadeem Joudeh Joudeh, Nadeem Stipendiat +47 405 83451 nadeem.joudeh@ibv.uio.no
Bilde av Ina  Jungersen Andresen Jungersen Andresen, Ina Stipendiat inajan@ibv.uio.no Encellethet, Genetikk, Evolusjonsbiologi, Utviklingsbiologi, Flercellethet
Bilde av Hans Erik Karlsen Karlsen, Hans Erik Førsteamanuensis/Bestyrer Biologisk stasjon i Drøbak +47-64930188 +47-92832320 h.e.karlsen@bio.uio.no Marinbiologi, Pelagisk økologi, Pelagisk atferd, Sanseøkologi, Fisk, Marine invertebrater, Atferd, Drøbak feltstasjon
Bilde av Håvard Kauserud Kauserud, Håvard Professor +47 22854832 havard.kauserud@ibv.uio.no Sopp-mykologi, Molekylærøkologi, Populasjonsgenetikk, Fylogeografi, Artsdannelse, Mykorrhiza, Endofytter, Soppgenetikk, Biologiske effekter av klimaendringer, Molekylær deteksjon av arter, Molekylære markører, Amplicon high throughput sekvensering
Bilde av Oliver Kersten Kersten, Oliver Stipendiat oliver.kersten@ibv.uio.no
Khan, Farhan Postdoktor farhan.khan@ibv.uio.no
Bilde av Uwe Klein Klein, Uwe +47 22854662 uwe.klein@ibv.uio.no
Bilde av Tove Klungervik Klungervik, Tove Overingeniør tove.klungervik@ibv.uio.no
Bilde av Jonfinn Blix Knutsen Knutsen, Jonfinn Blix Stipendiat j.b.knutsen@ibv.uio.no
Bilde av Christian Koehler Koehler, Christian Overingeniør +47 22840512 christian.koehler@ibv.uio.no
Bilde av Anna Zofia Komisarczuk Komisarczuk, Anna Zofia Postdoktor a.z.komisarczuk@ibv.uio.no
Bilde av Heidi Sjursen Konestabo Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47 41294973 +4741294973 h.s.konestabo@ub.uio.no Miljø, Økologi, Toksikologi, Zoologi, Økofysiologi, Økotoksikologi, Klima og miljø, Biologi
Bilde av John Michael Koomey Koomey, John Michael Professor +47 22854091 j.m.koomey@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Bilde av Anders Kristian Krabberød Krabberød, Anders Kristian Overingeniør a.k.krabberod@ibv.uio.no
Krauer, Fabienne fabienne.krauer@ibv.uio.no
Bilde av Tom Kristensen Kristensen, Tom +47 22856629 tomk@ulrik.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Kristiansen, Matias +47 22856740 matias.kristiansen@ibv.uio.no
Bilde av Per Eugen Kristiansen Kristiansen, Per Eugen Senioringeniør +47 22856609 p.e.kristiansen@ibv.uio.no
Bilde av Silje Marie Kristiansen Kristiansen, Silje Marie Stipendiat 99564777 s.m.kristiansen@ibv.uio.no
Bilde av Pooja Kumari Kumari, Pooja Postdoktor pooja.kumari@ibv.uio.no
Kuzu, Ömer Faruk Forsker o.f.kuzu@ibv.uio.no
Kvello, Anne Marte Sjursen Forsker a.m.s.kvello@medisin.uio.no
Bilde av Kristina Øie Kvile Kvile, Kristina Øie Postdoktor - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis +47-22859012