Den økende klimabelastningen

Klimaendringer. Det første du tenker på er kanskje menneskelige utslipp som fører til en økende konsentrasjon av drivhusgasser, som CO2 og metan, i atmosfæren. Dette henger igjen i tett sammen med en stigende global temperatur. Videre får dette følger ved at sjøisen i Arktis smelter, vi får hyppigere tilfeller av ekstremvær og naturkatastrofer, samt en forsuring av havet. Ifølge FN kan vi i Norge forvente oss mer ekstremnedbør. [1] Dette vil igjen føre til økt generell luftfuktighet, oversvømmelse og flomskader.

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, laptop, pekeplate, netbook.

Det er lett å se for seg de store skadene dette vil føre til når det gjelder både natur- og klimalandskapet. På en mindre skala, og som er fokuset mitt under min praksisperiode dette semesteret, vil klima- og værendringene også få følger for byggkonstruksjoner i tre. Kirker, trehus og hytter vil med tiden stadig eksponeres for en økt klimabelastning, og informasjon om akkurat hvordan treverket påvirkes av dette vil være spesielt viktig for fremtidige byggeprosjekter samt bevaringen av det gamle.

Å formidle forskningen

De siste ukene har gått til å lese masteroppgaver og rapporter publisert av Mycoteam hva angår treverks klimabelastninger og hvilken effekt dette har hatt på ulike byggkonstruksjoner. Alle resultater fra forskningsprosjektet er innhentet, og det er kun lesing og rapportskriving som gjenstår. Dette er i grunn utfordrende i seg selv. Noe er å gjennomføre et forsøk – noe annet er å forstå bakgrunnen for det man gjør.

Etter en snart gjennomført, teoritung bachelor, er det vanskelig å se for seg hvordan hverdagen på en arbeidsplass vil se ut. Da jeg søkte praksis hos Mycoteam, vektla jeg tungt et ønske om erfaring. Nå som jeg har den føler jeg meg mer trygg på hvordan en arbeidsdag ser ut, og har et klarere bilde av hvordan større prosjekter gjennomføres. Det er godt å få et innblikk av hvordan pensum fra bacheloren kan anvendes i arbeidslivet, og få erfaringer som ikke nødvendigvis står nedskrevet som læringsmål i timeplanen.

Eksamensperioden er rett rundt hjørnet og nok et annerledes semester nærmer seg slutten. Det har det vært godt å fått litt variasjon fra den ellers lesetunge hverdagen. Etter fire måneder hos Mycoteam sitter jeg igjen med et stort læringsutbytte, og en mer positiv innstilling til arbeidslivet som venter. Det har vært spennende å jobbe med et så fremtidsrettet prosjekt og fått muligheten til å bytte ut noen av teoribøkene med praktisk erfaring.

Referanser:

[1] FN, «Klimaendringer» (2019, 24 Sep). https://www.fn.no/tema/klima-og-miljoe/klimaendringer

Av Maren Ileby Wessel
Publisert 2. juni 2021 10:30 - Sist endret 2. juni 2021 10:30
Biopraksis

Biopraksis

Denne bloggen er skrevet av biovitenskapsstudenter i praksisopphold, som tilbys som en del av emnet "BIOS3050 - Arbeidspraksis i biovitenskap" ved Institutt for biovitenskap.