Semra: Sensing Music-Related Actions (avsluttet)

Prosjektet studerer forholdet mellom musikalsk lyd og kroppsbevegelser. Anvendelse av ulike former for sensorteknologi er sentralt i dette tverrfaglige og tverrfakultære forskningsprosjektet.

Om prosjektet

Sensing Music-related Actions er et interdisiplinært prosjekt som kombinerer vitenskapelige, teknologiske og kunstneriske metoder.

Tre elementer står i fokus når vi skal arbeide med multimodale enheter:

  • betydningen av bevegelse-lyd-koblinger for både musikkutøvelse og -sansning

  • kontrollmulighetene fra menneskelige bevegelser
  • utviklingen av systemer for aktiv musikk

Vi arbeider med eksperimenter, observasjonsstudier og modellering av bevegelse-lyd-koblinger; samt utvikling av prototyper på enaktive medieenheter. Prosjektet er samlokalisert i fourMs-laben.

Finansiering

Sensing Music-related Actions er et samarbeidsprosjekt mellom instituttene for musikkvitenskap og informatikk, og er eksternt finansiert gjennom VERDIKT-programmet til Norges forskningsråd. Prosjektet løper fra juli 2008 til juli 2011.

Publisert 7. mars 2011 13:16 - Sist endret 25. okt. 2019 12:32