English version of this page

Valg av instituttleder ved IFI 2021-2024

Stephan Oepen er valgt som ny instituttleder ved Institutt for informatikk for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. 

Tidsplan

22. sep. frist for å foreslå kandidater
24. sep. frist for kunngjøring av kandidater
7. okt. valgmøte med presentasjon av kandidatene
15.-20. okt. valgperiode
23. okt. kunngjøring av resultatet

Resultatet fra valget

Stephan Oepen ble valgt med 51,33% av stemmene mot Knut-Helge Rolland som fikk 48,67%.

Valgkomitéen

  • Kristin Braa, leder
  • Dag Sjøberg
  • Andreas Austeng
  • Mozhdeh Harat
  • Vetle Utvik (student)

Valgstyret

  • Jan Tore Lønning, leder
  • Alexander Moltubakk Kempton
  • Kristin Skar
  • Eirik Berg (student)