Masteruke: Faglig del dag 1

Velkommen til to dager med informasjon og fellesforelesninger for alle nye masterstudenter ved institutt for informatikk. 

Se også studiestartsiden for nye masterstudenter.

Tid Tema
10:15-10:30 Velkommen og praktisk informasjon
10:30-12:00 Hva er en god informatiker? Om kunnskap og ferdigheter, etikk og politikk
Pause 45 min
12:45- 13:15 Bibliotekets tjenester til masterstudenter
13:15-13:30 Akademisk skrivesenters tjenester til masterstudenter
Pause 15 min
13:45- 15:00

Introduksjon til forskningsmetodikk i masterprosjekter ved Bendik Bygstad

Publisert 22. juni 2022 10:26 - Sist endret 11. aug. 2022 11:26