Læringsressurser

Her finner du mer om rom og bruk av rom i studentarealene i Ole-Johan Dahls hus.

Arbeidsplasser for studenter

Trenger du et sted å jobbe med studiene dine? Arbeidsplasser for IFI-studenter, både med og uten lab-maskiner, finnes på 3452 Datalab Cobol. På 3453 Datalab Eiffel (Jenterommet) finnes det også egne plasser.

De resterende datalabene brukes primært til undervisning, men er tilgjengelig og kan benyttes som arbeidsrom når det ikke pågår undervisning der. Du finner oversikt over ledige tidsrom i romtimeplanen.

Undervisningsrom med lab-maskiner

3407 Datalab Ada (Sonen) er et eget studentlaboratorium.

Programrom

Hvert bachelorprogram har et eget programrom.

Tilgjengelige programrom

 • 3408 Algol (Informatikk: programmering og systemarkitektur )
 • 3427 Bliss (Informatikk: robotikk og intelligente systemer )
 • 3458 Euclid (Informatikk: design, bruk, interaksjon)
 • 3459 Euler (Informatikk: digital økonomi og ledelse )
 • 3467 Fortran (Informatikk: språkteknologi)

Kollokvierom

Studenter kan reservere kollokvierom dersom dere er minst 2 studenter som jobber sammen. Kollokvierom kan bookes maks 2 timer om gangen. Oppslag med utfyllende regler henger på dørene.

Stille lesesal

På lesesalen 3426 XML skal det ikke være snakking eller bråk.

Møterom

3118 Møterom Awk kan benyttes av studentforeninger og andre studierelaterte møter. Foreningskontakten(e) kan hjelpe deg med rombooking (foreningskontakt@ifi.uio.no)

Seminarrom

Seminarrommene brukes primært til undervisning. Disse kan benyttes som arbeidsrom, dersom de ikke er reservert til andre formål. Du finner oversikt over ledige tidsrom i romtimeplanen.

Alle seminarrom

 • 1454 Seminarrom Sed
 • 1456 Seminarrom Shell
 • 2269 Seminarrom Python
 • 2423 Seminarrom Java
 • 2438 Seminarrom Logo
 • 2452 Seminarrom Pascal
 • 2453 Seminarrom Perl
 • 2458 Seminarrom Postscript
 • 2465 Seminarrom Prolog

Masterlesesaler

Lesesaler for masterstudenter finnes i 4.-10. etasje på romnr. 4168, 5301, 5418, 7470, 8470, og 9470.