Fasit: Regel 17 - Funksjonell gruppe som forstavelse

a) Fluormetan 

b) 2-Nitropropan

c) 2-Etoksynaftalen

d) 1-Metyl-3-nitrobenzen. Oftest brukes navnet 3-nitrotoluen (se eksempel 15 a).

Tilbake til regel

Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 28. mars 2011 15:28