Reegel 22

Fasit: Regel 22 - Rangorden for funksjonelle grupper

a) 2-Hydroksypropansyre (Trivialnavnet er melkesyre.)

b) 5-Oksopentansyre

c) 2-Amino-3-hydroksypropansyre. (Trivialnavnet for denne aminosyren er serin.)

d) 2,3-Dihydroksybutandisyre (Trivialnavnet er vinsyre.)

Tilbake til regel

Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 7. mai 2012 14:03