Regel 23

Fasit: Regel 23 - Plassiffer for funksjonelle grupper

a) 3-Fenylpropensyre

b) 4-Metyl-5-nitropent-2-yn

c) Pent-4-en-1-al (Da aldehydgruppen må være på C nr. 1 gis navnet gjerne som pent-4-enal.)

Tilbake til regel

Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 7. mai 2012 14:03