Kjemisk Institutt, UiO

Fasit: Regel 11 - Grenet alken eller alkyn

a) 3-Metylbut-1-en

b)

c) 4-Metylpent-2-yn

Tilbake til regel

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:37