Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 1:  Ord som angir antall C-atomer

 

 

1 met- 11 undek- 21 henikos-
2 et- 12 dodek- 22 dokos-
3 prop- 13 tridek- 23 trikos-
4 but- 14 tetradek- 24 tetrakos-
5 pent- 15 pentadek- 25 ...
6 heks- 16 ...  
7 hept-    
8 okt-    
9 non- (lat.)    
10 dek- 20 ikos- 30 triakont-
Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 09:48 - Sist endret 19. sep. 2011 10:16