Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 11:  Forstavelser i navn etter Hantzsch-Widman-systemet. (Det er avtagende prioritet på forstavelsen hvis det er flere heteroatomer i ringen, se regel 39.)

 

 

Atom Bindinger Forstavelse
O 2 oks-
S 2 ti-
Se 2 selen-
Te 2 tellur-
N 3 az-
P 3 fosf-
As 3 ars-
Si 4 sil-
B 3 bor-

 

 

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 10:20 - Sist endret 19. sep. 2011 10:16