Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 12:  Endelser i navn etter Hantzsch-Widman-systemet

 

 

Ringens størrelse - Antall atomer totalt Umettede forbindelser med maksimalt antall ikke kumulativea dobbeltbindinger Mettede forbindelser uten nitrogen Mettede forbindelser med nitrogen
3 -irenb -iran -iridin
4 -et -etan -etidin
5 -ol -olan -olidin
6

-in (O, S, Se, Te, N, Si)
-inin (B, P, As)

-an (for O, S, Se, Te)
-inan (for P, As, Si, B)
-inan
7 -epin -epan -epan
8 -okin -okan -okan
9 -onin -onan -onan
10 -ekin -ekan -ekan
Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 10:21 - Sist endret 19. sep. 2011 10:17