Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 13:  Multiplikative forstavelser

 

 

Multipliserende faktor   A
For enkle grupper
  B
For komplekse grupper
  C
For flere identiske enheter
2 di- bis- bi-
3 tri- tris- ter-
4 tetra- tetrakis- kvarter-
5 penta- pentakis- kvinke-
6 heksa- heksakis- seksi-
7 hepta- heptakis- septi-
8 okta- oktakis- okti-
9 nona- nonakis- novi-
10 deka- dekakis- deki-
Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 10:18 - Sist endret 19. sep. 2011 10:17