Kjemisk Institutt, UiO

Tabell 14:  Formel for atom/atomgruppe/ion/molekyl som fjernes eller adderes, og navneendringen det fører til.

 

 

Atom/Atomgruppe/Ion/Molekyl som legges til eller fjernes Stavelse(r) som inngår i navnet
- H2O anhydro-
- O deoksy-
- H dehydro-
+ H hydro-
- H+ -id/-at
- H- -ylium
- H -yl
- CH2 nor-
+ CH2 homo-
Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 20. feb. 2009 10:23 - Sist endret 19. sep. 2011 10:17